Tillåtet att be efter ´Asr

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/1/105)

2549 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”al-Khattâbs son har rätt.”

Rapporterad av Ahmad som sade: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Azraq bin Qays, från ´Abdullâh bin Rabâh, från en man från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som berättade:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Asr ställde sig en man upp och började be varpå ´Umar såg honom och sade: ”Sitt ned. Bokens folk gick endast under för att de inte hade något mellanrum mellan sina böner.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”al-Khattâbs son har rätt.”

Berättarkedjan är autentisk och återberättarna är pålitliga och al-Bukhârîs män.

Hadithen bär på en annan viktig kunskap; det är tillåtet att be efter ´Asr. Ty om det hade varit otillåtet, skulle ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) fördömt mannen för det också, vilket är uppenbart. Detta är överensstämmande med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad två Raka´ât efter ´Asr, vilket bevisar att handlingen inte var specifik för honom. Och visserligen är följande hadith autentisk:

”Det finns ingen bön efter ´Asr förrän solen gått ned.”,

men den åsyftar när solen har gulnat, vilket inskränkande hadither vittnar om.