Tillåter förbud utav okunnighet

Fråga: Vilken är regeln för att en person skall häda i samband med Istihlâl?

Svar: Istihlâl innebär att tillåta något som Allâh har förbjudit. Vad gäller praktisk Istihlâl, får man titta i fall handlingen är otro. Om den är otro, hädar han via handlingen som han har gjort.

Exempel på det är personen som handlar med ränta utan att anse den vara tillåten. Däremot handlar han ständigt med den. Denne hädar inte eftersom han inte anser den vara tillåten. Skulle han emellertid säga att ränta är tillåten och avse den förbjudna räntan, hädar han i och med att han beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det finns alltså två typer av Istihlâl; praktisk och teoretisk som tar plats i hjärtat. Beträffande den praktiska, tar man hänsyn till själva handlingen för att se om den är otro eller inte. Det är allmänt känt att personen som handlar med ränta inte hädar. Handlingen är dock en av de stora synderna. Skulle han däremot göra Sudjûd till en staty, hädar han. Varför? För att handlingen i sig är otro. Detta är regeln.

Därtill måste det finnas ett villkor. Personen som gör denna Istihlâl får inte vara ursäktad för sin okunnighet. Om han ursäktas för sin okunnighet, hädar han inte. Exempel på det är den nye muslimen som inte vet att sprit är förbjuden. Även om han anser den vara tillåten hädar han inte förrän han lärt sig att den är förbjuden. Skulle han fortfarande säga att den är tillåten efter att ha lärt sig, är han otrogen.