Tillåten sterilisering

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Fråga: En kvinna har fött två barn via kejsarsnitt och är nu gravid en tredje gång. Läkaren har konstaterat att nästa graviditet kommer att döda både henne och hennes barn. Får hon sterilisera sig?

Svar: Varför använder hon sig istället inte av dagens preventivmedel som p-piller och spiral?

Frågeställare: För att hon med stor sannolikhet fortfarande kan bli gravid. Därför undrar hon om hon kan sterilisera sig.

al-Albânî: Om denne läkare är skicklig, muslim och pålitlig så får hon göra det och inte annars.