Tillåten och otillåten tillverkning av skulpturer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/320)

Fråga: Vad är domen för att tillverka skulpturer?

Svar: Om skulpturerna föreställer besjälade varelser, är handlingen förbjuden och otillåten. Det har bekräftats att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildare. Det har också bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (ta´âlâ) sade: ”Och vem är mer orättfärdig än den som vill skapa som Min skapelse? Låt dem skapa en myra, ett frö eller ett korn.”1

Det är alltså förbjudet. Skulle skulpturerna däremot inte föreställa besjälade varelser, är handlingen harmlös och tillåten att livnära sig på eftersom handlingen är tillåten.

1al-Bukhârî (5953) och (7559) och Muslim (2111).