Tillåten och otillåten Niqâb

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd kvinnan ha på sig Niqâb under Ihrâm. Betyder det att det är tillåtet utom Ihrâm?

Svar: Ja. Det är harmlöst att hon täcker ansiktet. Det enda undantaget är om de har på sig Niqâb för att försköna sig. Numera har de på sig det i förskönande syfte – och det är inte tillåtet.