Tillåten och otillåten lögn för makarna

Umm Kulthûm bint ´Uqbah sade:

”Jag hörde inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillåta lögn frånsett i tre fall: en man som ljuger för att förbättra relationer, en man som ljuger i krig och en man som talar med sin kvinna och kvinnan som talar med sin man.”1

al-Qâdhî ´Iyâdh sade gällande maken och makan:

”Det kan handla om att de berättar, låt vara lögn, för varandra om sin kärlek och svartsjuka gentemot den andre, eftersom det korrigerar relationen och bibehåller kärleken.”

Det är ingen tillåten lögn att lova henne något utan att vilja infria löftet, eller att ljuga för henne om priset som han har köpt hennes gåva för. Ty hon kan inse sanningen varpå hon börjar tänka dåligt om sin make. Det är destruktivt och inte konstruktivt.

1Muslim (8/28) och Ahmad (6/403-404).