Tillåten och otillåten drömtydning

Fråga: Vad är domen för att måna om och lägga stor vikt vid drömtydning?

Svar: Den som är berättigad till drömtydning får göra det vid behov och bara vid behov. Han skall inte göra drömtydningen till ett yrke eller en inkomstkälla och inte heller skall han öppna en klinik, en hemsida eller en radiostation för drömtydning. Det är inte tillåtet. Det skall inte vara en inkomstkälla. Men om Allâh skänker honom kunskap om drömtydning och det finns behov av den och drömmen är fin, så är drömtydningen harmlös.