Tillåten munspray under fasta

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (18084)

Fråga: Får den fastande bruka munspray för att fräscha till sin andedräkt?

Svar: Det får han göra om munsprayen består av enkom luft. Men om den innehåller vätskor eller upplösande substanser är det obligatoriskt att spotta ut det som kommer in i munnen.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd