Tillägget som fordrar Sudjûd på grund av glömska

Fråga: Räcker det att imamen som ber en bön på fyra Raka´ât har rest sig upp eller håller på att resa sig upp för att han skall vara ålagd att göra Sudjûd på grund av glömska?

Ibn ´Uthaymîn: Du menar tillägg?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Tillägget har inte verkställts förrän du har kommit till nästa pelare. Om en person exempelvis befinner sig i fjärde Rak´ah och reser sig upp till femte Rak´ah och kommer på det innan han hinner ställa sig upprätt, sätter han sig ned och gör inte Sudjûd på grund av glömska. Ty han kom aldrig till nästa pelare.