Tillägget enligt Abu Bakr och Ibn ´Abbas

Allâh (´azza wa djall) sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

al-Hasan bin ´Arafah al-´Abdî berättade för oss: Yazîd bin Marwân berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh som Han vill infria för er.” Då säger de: ”Vilket då? Har inte Allâh gjort våra ansikten vita, räddat oss från Elden och fört in oss i paradiset?” Då avtäcks ridån varvid de tittar på Honom (tabârak wa ta´âlâ). Jag svär vid Allâh att av allt som Han ger dem kommer de inte att älska något som att titta på Honom.” Därefter läste han upp:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

Det har rapporterats från Abû Bakr as-Siddîq, Hudhayfah bin al-Yamân, Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum), ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, ´Ikrimah, ´Âmir bin Sa´îd, al-Hasan, Mudjâhid, Qatâdah, Abû Ishâq, adh-Dhahhâk, Ibn Sinân och as-Suddî att tillägget innebär beskådning av Allâhs (´azza wa djall) ansikte.

110:26