Tillägg i växlad valuta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 104

Fråga: Vad är domen för att växla valutor, som exempelvis qatarisk valuta till saudisk valuta, sett till tillägget som tillkommer? Vad är domen för det tillägget? Räknas det till ränta?

Svar: Mig veterligen motsvarar inte qatarisk rial saudisk rial. Så om en person växlar qatarisk rial till saudisk rial eller vice versa och får mer tillbaka, är det harmlöst. I och med att valutan varierar är det inga problem. Däremot ter det sig problematiskt att få 9 mynt mot en 10-rialssedel av samma valuta; är det tillåtet eller inte? Dagens lärde ser problematiskt på den saken. Den övervägande åsikten är att det är harmlöst utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) generaliserande ord:

Om dessa typer är olika, får ni handla bäst ni vill så länge det är från hand till hand.”1

1Muslim (1587).