Till fots till Bagdad

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/261)

al-Kawsadj. Imâm, Faqîh, Hâfidh och ett argument. Abû Ya´qûb Ishâq bin Mansûr bin Bahrâm al-Marwazî från Naysâbûr.

al-Hâkim sade:

”Han var en av Ahl-ul-Hadîths avhållsamma imamer som höll fast vid Sunnah. al-Bukhârî och Muslim återberättade flitigt från honom i sina respektive ”as-Sahîh”. Han författade boken ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal”. Det är honom som våghalsiga innovatörer gör narr av. Jag hörde Abûl-Walîd Hassân bin Muhammad säga: Jag hörde våra lärde säga att när Ishâq bin Mansûr fick reda på att Ahmad bin Hanbal hade tagit tillbaka några åsikter som han hade skrivit ned, lade han ned dem i sin ryggsäck och gick hela vägen till Bagdad. Väl framme hos Ahmad gick han igenom alla frågor som han hade ställt varvid Ahmad bekräftade allesammans och blev förtjust i hans handling.”1

1Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/114).