Till dig som vill börja studera islamisk kunskap

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 19-20

Den som vill börja studera råder jag först och främst att börja memorera ”al-Usûl ath-Thalâthah”, ”Shurût-us-Salâh” och ”al-Qawâ´id al-Arba´ah”. Att även memorera avhandlingar som ”Shurût ’Lâ ilâha illâ Allâh’” och ”Nawâqidh-ul-Îmân” är än bättre. Dessa böcker bör memoreras väl. Därefter bör de läsas upp för studenter så att kunskapen går från mun till mun och inte ur böcker.

När du har memorerat dessa böcker bör du memorera ”Kashf-ush-Shubuhât”.

Den bok som studenten verkligen måste memorera och studera när det kommer till monoteism relaterad till dyrkan av Allâh och styre med Allâhs lag, är ”Kitâb-ut-Tawhîd”. Det är en väldig bok och består bara av Qur’ân-verser, hadither och några fåtal uttalanden från de lärde. Allâh har gagnat många människor med den boken. Jag rekommenderar ungdomarna att måna om denna bok, memorera den, begripa den och läsa dess förklaringar.

När det kommer till monoteism relaterad till Allâhs namn och egenskaper, ska den ambitiöse studenten memorera och studera ”al-Wâsityyah”. Om han vill gå djupare än så i ämnet, studerar han ”Sharh at-Tahâwiyyah”. Författaren brukar i princip citera Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans elever Ibn-ul-Qayyim och Ibn Kathîr. Det är en omfattande och nyttig bok.