Till den som vill säga något till makthavaren

Fråga: Vad är domen för att fördöma makthavarna från predikstolarna under fredagspredikan och annars?

Svar: Det är olydnad och muntlig revolt mot makthavare. Revolten kan vara väpnad och den kan vara muntlig ehuru den är obeväpnad. Det är inte tillåtet. Det är obligatoriskt att be för muslimska makthavares framgång och underlättnad. Andra makthavare angår oss inte. Men muslimska makthavare får inte fördömas offentligt. Om du vill råda makthavaren så får du göra som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som har något att råda en makthavare om skall inte göra det offentligt. Han skall istället ta honom i handen och vara i enrum med honom. Antingen accepterar han det eller också har han levt upp till sin plikt och hans rättighet.”1

Makthavarna har sin helgd. De får inte nedvärderas och fördömas offentligt.

1Ibn Abî ´Âsim (1097). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah”.