Till den som vill läsa boken ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn”

För det tredje består boken – Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn – av oerhört många svaga och påhittade hadîther. Den som vill läsa den boken måste först och främst ha en sund dogm utmed Salafs metodik.

För det andra skall han vara fjärran från Sûfiyyahs karaktärer.

För det tredje måste han köpa boken som dömer bokens hadîther och nämner deras källor. Den heter ”al-Mughnî ´an Haml-il-Asfâr fîl-Asfâr”. Den både dömer alla hadîther och nämner deras källor samt klargör de lärdas olika domar på dem.