Till den som vill återuppliva Sunnah

Det finns en mycket mycket viktig punkt. Den som vill återuppliva Sunnah och få människorna att följa den måste själv vara lärd inom Hadîth. Han måste kunna principerna inom Hadîth, terminologi och återberättarnas status för att kunna skilja mellan autentiska och svaga hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).