Till den som säger något annat

Abû Ismâ´îl al-Ansârî (författaren till ”Dhamm-ul-Kalâm wa Ahlih”) sade: Abû Ya´qûb al-Qarrâb underrättade oss: Min farfar underrättade oss: Jag hörde Abûl-Fadhl bin Ishâq säga: Muhammad bin Ibrâhîm al-Asbahânî berättade för mig: Jag hörde Abû Zur´ah ar-Râzî bli frågad om förklaringen av:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Han blev arg och sade: ”Dess förklaring är som du läser det. Han är ovanför Sin tron och Hans kunskap är överallt. Må Allâh förbanna den som säger någonting annat!”

120:5