Till den som säger att an-Nawawî och Ibn Hadjar är innovatörer

Fråga: Vad råder ni den som säger att de två imamerna Ibn Hadjar och an-Nawawî (rahimahumâ Allâh) är innovatörer?

Svar: Det är han som är en innovatör. Det är han som är en innovatör.

Vad beträffar Imâm Ibn Hadjar och Imâm an-Nawawî så är de två ädla imamer och Muhaddithûn. De har väldiga verk som muslimerna har dragit nytta av och gör det än idag. De hör till de lärda inom Hadîth. Det är inte tillåtet att betrakta dessa två imamer som innovatörer.