Till den som önskar sig själv vägledning

Håll fast vid den klara och tydliga vägen i Qur’ânen. Dess förståelse skall hänvisas till Salafs tolkningar och inte Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâls tolkningar. Salafs tolkningar är befintliga och lov och pris tillkommer Allâh i form av Ibn Djarîrs tolkning, Ibn Kathîrs tolkning, al-Baghawîs tolkning, as-Sa´dîs tolkning och Shaykh ash-Shanqîtîs tolkning ”Adhwâ’-ul-Bayân”.

Trosläran är nedskriven i många böcker däribland först och främst al-Khallâls ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, ´Abdullâh bin Ahmads ”as-Sunnah” och al-Asbahânîs ”al-Hudjdjah”. De är tryckta och befintliga i bokaffärerna.

Den som önskar sig själv vägledning och en färd på den räddande vägen, skall veta att detta är vägen till sanningen; fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah med hjälp av de omnämnda böckerna och liknande för att förstå Qur’ânen och Sunnah.

Därtill skall det aktas för Ahl-ul-Bid´as alla konspirationer. De har som sagt många tillvägagångssätt. De har radiostationer. De har hemsidor. De har tv-kanaler. De har böcker. De har flygblad. De har det ena och det andra för att fånga den som kommer till dem. Det finns en risk att man trillar i deras fälla. Låt oss därför vara försiktiga så att vi inte följer dem.