Till den som inte har betalat allmosan förr

Publicerad: 2008-06-24
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (14/238)

Fråga: Jag har inte betalat allmosa sen jag blev ålagd att göra det, vilket är för ungefär tre år sedan. Jag har räknat ut att jag besitter en särskild summa pengar som jag antingen har hos mig själv eller också hos andra. Skall jag nu betala för dessa två år som gått, samt för detta år om jag blir ålagd att göra det? Detta gäller särskilt med tanke på att jag klarar av att göra det. Vad skall jag göra?

Svar: Betala allmosa för de två föregående åren och be din Herre om förlåtelse för att ha skjutit upp på allmosan. När det tredje året förlupit och det är dags att betala allmosa, gör du det. Skjut inte upp på allmosan. Betala den snabbt och be Allâh förlåta dig. När det är dags att betala för det tredje året, gör du det.