Tiggeri i moskén

Fråga: Får imamen förbjuda tigger i moskén?

Svar: Det får han göra om han vet att tiggaren inte är i behov. Men om han inte vet i fall han är i behov eller inte, så skall han inte förbjuda honom. Dock skall han förbjuda honom höja rösten och störa de bedjande. Han skall tala om för honom att sitta ned och inte tala och hålla tal. Vissa av dem håller tal och stör folk. Det skall de inte få göra.