Tig och lyssna eller gå härifrån

Jag vill säga en sak till er och ta inte illa upp. Tiden verkar gå mot sitt slut och ni verkar vara uttråkade. Beviset för det är att ni har blivit stökiga. Innan satt ni alla och lyssnade. Nu hör jag röster från alla håll, vissa pratar med sina kollegor. Om ni är uttråkade… Jag är inte uttråkad. Jag anser att jag tjänar muslimerna genom att sprida kunskap om Hadîth, Sunnah och Fiqh. Men jag vill inte att ni slösar bort min tid i onödan. Om ni har fått nog så får ni gå. Annars får ni vara lyssna och tiga… Om ni skall ställa frågor så får de ställas liksom förr – i tur och ordning utan kaos.