Tidsbegränsad stiftelse

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: Är det tillåtet att tidsbegränsa en stiftelse i den bemärkelse att man exempelvis donerar en brunn i två års tid?

Svar: Nej, den ska gälla tills vidare. Han ska inte tidsbegränsa den. Om han tidsbegränsar den, ogiltigförklaras den.