Tidräkning för allmosa på får

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Jag hade tjugo får. Efter åtta månader uppnådde de den åläggande gränsen (النصاب). När ska allmosan betalas?

Svar: Efter att de har uppnått den åläggande gränsen1.

1Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

”Allmosa på får betalas först när de är fyrtio stycken. I detta fall är allmosan i form av en tacka till dess att de blir hundratjugo får.” (´Umdat-ul-Fiqh (1/180))