Tidjâniyyahs avguderi relaterat till Allâhs herravälde

Övedriven syn på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de lärda är ett vanligt fenomen hos många innovatörer och Sûfiyyah. Tidjâniyyah hör till dem som fallit i avguderi relaterat till Allâhs herravälde (Rubûbiyyah) och anser att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Shaykh at-Tidjânî ger och tar, helar och orsakar sjukdom, besvarar den nödställdes bön och dylikt. Nedan framlägger vi några bevis på det.

1 – Författaren till ””Djawâhir-ul-Ma´ânî””[2] sade:

””Det råder inga tvivel om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är perfekt utan att nedstänkas av minsta lilla bristfällighet. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är perfekt och låter perfektionen strömma ut till alla andra skapelser med kunskaper, kännedom, hemligheter, ljus, tillstånd, strömmar, visioner, gåvor, meriter och alla andra typer av förtjänster. Allt det som Sanningen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låter strömma ut till skapelsen, sker endast med hjälp av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som medlare. Den som tror att något av det ovannämnda når skapelsen utan Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling, är okunnig om Allâhs tillstånd och hör till förlorarna i detta liv samt i livet efter detta.”” [3]

2 – Författaren till ””Rimâh Hizb-ir-Rahîm”” citerade at-Tidjânî och sade:

””Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själ och min själ är så här – och pekade med pekfingret och långfingret. Hans själ når ut till profeterna medan min själ når ut till medelpunkterna [Aqtâb], de vetande [´Ârifûn] och helgonen.”” [4]

3 – Författaren till ””Bughyat-ul-Mustafîd”” sade:

””Han – Ahmad at-Tidjânî – (radhiya Allâhu ´anh) sade:” ”De strömmar som strömmar ut från skapelsernas mästare (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tas emot av profeternas essenser och allt som strömmar och sticker ut från dem tas emot av min essens. Därefter delas allting ut från mig till resten av skapelserna, från skapelsens början till Domedagen.”…” [5]

4 – Författaren till ””ad-Durrah al-Kharîdah”” sade:

””Den som får för sig att all hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjälp upphör med döden precis som det gör med de andra döda, är okunnig om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå. Han har handlat oförskämt mot honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det befaras att han dör som en hedning om han inte ångrar sig för denna troslära.” [6]

För det andra har de överdriven uppfattning om at-Tidjânî.

1 – Författaren till ””Bughyat-ul-Mustafîd”” sade:

””Poeten (rahimahullâh) avser med sina ord ””Inget kommande är tomt på honom”…” att avvisa den som får för sig att sektens undervisning avtar med Shaykhens (radhiya Allâhu ´anh) död och tiden. Likaså är det en avvisning av den som säger att den döde Shaykhens sällskap inte gagnar eftersom hans hjälp avtar med döden, vilket har sagts, och vill även verkställa denna dom på vår Shaykh (radhiya Allâhu ´anh). Det har redan framgått att denna sekts hjälp ständigt kommer att pågå fram till Domedagen genom den som får ett korrekt tillstånd med vår profets (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) försäkran och vår Herres tidigare omtanke.”.[7]

2 – Författaren till ””ad-Durrah al-Kharîdah”” sade:

””Min mäster är fadern till alla strömmar. Han är roten till samtliga medel, såväl tidigare som senare. Han är Shaykhernas Shaykh, barriärernas barriär och källan som alla kunskaper, strömmar och hemligheter forsar ut från till samtliga helgon, medelpunkter, vetare och älskade…”.” [8]

3 – Och han sade i ””Munyat-ul-Murîd””:

”Så mycket du ger till ett helgon

i den övre och undre världen

så många vi känner till har helats

från sjukdomar utan botemedel

så många du har räddat från skräck

hjälpt den förtryckte och avvärjt angriparen

så många resande du har hjälpt

när de utsetts för svårigheter till sjöss och land[9]


[2] Samlad av Ahmad Harâzim från hans lärare Ahmad at-Tidjânî.

[3] 2/233

[4] 2/142

[5] 225

[6] 4/203

[7] 293

[8] 1/26

[9] 1/26