Tidig allmosa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/517-518)

714 – Jag frågade min fader om det är tillåtet att ge välgörenhet, summera den, skriva ned den och efter ett helt år låta summan utgöra ens allmosa? Han svarade:

Det är harmlöst att betala allmosa i förskott förutsatt att den hamnar i rätt händer.”

Jag frågade min fader:

Och om han betalar allmosan i förskott?”

Han svarade:

Det är harmlöst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betalade al-´Abbâs välgörenhet i förskott. Det var ju allmosa.”