Tider för hopslagna böner

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/768-769)

1034 – Jag frågade min fader om hopslagning av böner i samband med resa. Han svarade:

Han ska sinka Dhuhr till ´Asr så att det blir svalt. Därefter ber han först Dhuhr, sen ´Asr, under varje resa där bönen kortas. Också Maghrib och ´Ishâ’ ska sinkas till natten, därefter bes de tillsammans.”

Jag sade:

Vad sägs om att be Dhuhr och ´Asr på Dhuhrs tid istället?”

Han svarade:

Jag föredrar det där.”

Det vill säga att Dhuhr och ´Asr bes på ´Asrs tid. Sâlim bin ´Abdillâh blev frågad samma sak och tyckte att det är harmlöst att be Dhuhr och ´Asr på Dhuhrs tid. Sâlim sade:

Ser du inte hur folk ber i ´Arafah? Så fort Dhuhr går in slår de ihop Dhuhr och ´Asr.”