Tiden mellan två hopslagna böner

Fråga: Måste bönerna bes i tur och ordning om man slår ihop dem under den senares bönens tid?

Svar: Ja. Tur och ordning är ett måste. Först bes den första bönen och sedan den andra. Först Maghrib, till exempel, och sedan ´Ishâ’.

De hopslagna bönerna under den senares bönens tid skall bes precis som under den första bönens tid; det skall inte vara något långt avbräck mellan dem. Tiden mellan de två bönerna skall motsvara Iqâmah eller en enkel tvagning. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom fram till Muzdalifah och slog ihop Maghrib och ´Ishâ’ under ´Ishâ’s tid, motsvarade avbräcket mellan de två bönerna tiden som tar för att ordna sitt bagage på riddjuret och liknande.