Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade:

14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah

624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan två böneutrop finns en bön – för den som vill.”1

Det bevisar att det skall finnas en tidsfrist mellan böneutropet och Iqâmah som är satt utefter människornas behov. Exempelvis skall tiden däremellan vara längre på sommaren eftersom folk sover ända fram till Fadjr. På vintern skall det vara tvärtom.

Även i samband med Dhuhr skall tiden däremellan vara längre därför att folk tvår sig och ber fyra Raka´ât innan Dhuhr. Således är det bättre att tidsfristen är längre.

När det är Maghrib skall man låta människorna be två Raka´ât först. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Be innan Maghrib. Be innan Maghrib. Be innan Maghrib – för den som vill.”

Det fordrar att fristen skall vara längre.

Det viktigaste är dock att imamen följer ett mönster hela tiden. Med andra ord skall han inte sinka en gång och påskynda en annan. Sådana företeelser lurar församlingen och kännetecknar en dålig ledning.

1Muslim (838).