Tiden mellan bönekall och böneutrop

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/190-191)

Fråga: Fastställde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) någon tid mellan bönekallet och böneutropet?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad alla böner, frånsett ´Ishâ’, så fort tiden hade gått in. Den enda skillnaden var som sagt ´Ishâ’ där han inväntade människorna; om han såg att de var närvarande, bad han snarast, och om han såg att de var frånvarande, sinkade han1. Han brukade vara hemma till dess att bönekallaren underrättade honom om bönen. Ibland gick han ut utan besked från bönekallaren.

Det är alltså Sunnah att be alla böner, frånsett ´Ishâ’, snarast. Ett annat undantag är Dhuhr vid hög temperatur. Om bönerna föregås av frivilliga böner (الرواتب), däribland Fadjr och Dhuhr, ska människorna få tillräckligt med tid för att kunna två sig och be dessa frivilliga böner efter bönekallet.

1al-Bukhârî.