Tiden för slakt och erinran under ´Îd-ul-Adhhâ

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

”Och prisa Allâh under de fastställda dagarna.”1

Det vill säga nämn Allâh i samband med slakten, vilket har angivits, och att den korrekta åsikten är ash-Shâfi´îs (rahimahullâh) som ansåg att tiden för slakten börjar på ´Îd-dagen (10:e Dhul-Hidjdjah) och varar fram till den sista Tashrîq-dagen (13:e Dhûl-Hidjdjah).

Versen berör också såväl den tidsbegränsade erinran efter bönerna som den oinskränkta erinran. De lärda har delade åsikter om dess tid. Den kändaste är att den börjar efter Fadjr på ´Arafah-dagen (9:e Dhûl-Hidjdjah) och varar fram till och med ´Asr den sista Tashrîq-dagen.

12:203