Tiden för Shawwâls fasta

Fråga: Många säger att Shawwâls sexdagars fasta måste inledas den andra ´Îd-dagen och fastas i följd, annars är det inte lönt att fasta dem. Vad säger ni om det?

Svar: Shawwâls sexdagars fasta får inledas såväl den andra ´Îd-dagen som mot slutet av månaden. De får fastas i följd och separerat. Det viktiga är att de fastas efter att hela Ramadhân har fullbordats. Den som har missade dagar från Ramadhân skall fasta dem innan han tar sig an Shawwâls sexdagars fasta.