Tiden för den missade nattbönen

Fråga: När kan personen som har missat nattbönen be den?

Svar: Från att solen har gått upp till dess att solen står i medianen. Under hela den här tiden kan han ta igen den missade nattbönen.