Tid och plats ändrar inte utslag

Fråga: Det sägs att utslag varierar beroende på tid och plats. Stämmer det?

Svar: Nej. Utslag ändras inte. Utslag är baserade på Qur’ânen och Sunnah, alltid och överallt. Tid och plats ändrar inte utslag.