Tid och plats ändrar inte på domar

Fråga: Principen säger att utslag varierar beroende på tid och plats. Måhända ställer någon en fråga vars svar varierar beroende på frågeställarens tillstånd. Vad gäller?

Svar: Som sagt, de varierar beroende på landets tillstånd, situation, termer och traditioner. Dock förblir Allâhs dom. Allâhs dom förblir och den ändras alltså inte. Ingenting är förbjudet ibland och tillåtet ibland. Domen förblir nämligen densamma. Det obligatoriska förblir obligatoriskt, det lovliga lovligt, det obligatoriska obligatoriskt, det rekommenderade rekommenderat, det föraktfulla föraktfullt1. Utslagets omständigheter och hur de skall verkställas kan emellertid variera.

Folk kan förstå en term på olika sätt. Man kan tro att levantinare och egyptier förstår en term på samma sätt som den förstås på andra platser, men deras seder och termer skiljer sig åt. Invånarna i Riyadh, Bisha och Abha har ju inte samma traditioner som egyptier och levantinare. Kanhända missförstår de vissa ord och får för sig att de alla förstår dem likadant. Följaktligen uppstår fel på grund av att de inte förstår varandras tal. På så sätt verkställs inte den föreskrivna domen.

Således måste personen som ger utslag ha kunskap om folks tillstånd, seder, termer och vad de avser med sina ord.

Detsamma kan sägas om att fördöma det orätta. Det är obligatoriskt att fördöma det orätta och påbjuda det rätta. Men fördömandets dom varierar beroende på dess konsekvenser. När vissa människor fördömer blir det onda än ondare och värre varför de ska låta bli att fördöma. Inte för att det inte är orätt utan för att fördömandet medför större nackdel. Ibland förblir ondskan lika ond som den var innan fördömandet varpå handlaren står kluven och undrar i fall han ska fördöma eller inte.