Tid för Takbîr inför ´Îd

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Fullända perioden och förstora Allâh som har väglett er så att ni visar tacksamhet.”1

Allâh förstoras när man säger:

الله أكبر

Allâh är större.”

Majoriteten säger att versen uppmanar till Takbîr mot slutet av Ramadhân. Det råder dock oenighet om dess tid. Vissa av Salaf började läsa Takbîr natten till ´Îd. Andra började med Takbîr så fort de fick syn på Shawwâls nymåne till att predikan var avklarad. En annan teori är till dess att imamen kommer ut till böneplatsen. Somliga säger att Takbîr skall lyda på ´Îd-dagen. Mâlik sade:

Takbîr börjar från och med att personen går hemifrån tills att imamen kommer ut.”

Detsamma sade ash-Shâfi´î. Abû Hanîfah sade:

Han skall läsa Takbîr på Adhhâ-dagen och inte på Fitr-dagen.”

12:185