Tid för Qunût

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/304)

429 – Jag frågade min fader i vilka böner Qunût ska läsas. Han svarade:

I Witr, efter Rukû´. Och om man väljer att läsa Qunût i Fadjr utifrån att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.”

430 – Jag frågade vad han tyckte om Qunût i varje bön. Han svarade:

Nej, bara i Witr och Fadjr om syftet är att be om hjälp för muslimer.”