Tid för hopslagna böner på resa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/383-384)

544 – Jag frågade min fader om hopslagna böner på resa. Han svarade:

Det mesta som rapporteras är att man slår ihop Dhuhr och ´Asr på ´Asrs tid och Maghrib och ´Ishâ’ på ´Ishâ’s tid. Ibn ´Abbâs rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också slog ihop Dhuhr och ´Asr på Dhuhrs tid.”

Min fader sade:

Jag föredrar att Dhuhr bes på ´Asrs tid och Maghrib på ´Ishâ’s tid, vilket gjordes av Ibn ´Umar.”