Thawb i Ryssland

Från: I Ryssland klär man sig inte i det som kallas för ”saudisk thawb” eller ”arabisk skjorta”. Vad är domen för att en muslimsk ungdom klär sig så därborta? Är det en uppseendeväckande klädsel?

Svar: Det fordrade är att han täcker sina privata delar. Han skall klä sig som folket i landet förutom om de klär sig på ett förbjudet vis. I så fall skall han inte klä sig så. Men om folkets klädsel är lovlig, så skall han också klä sig så. Han skall inte klä sig särskilt så att han inte sticker ut bland dem.