Thalâthat-ul-Usûl är en av de största gåvorna du kan få

Det tillkommer oss att lägga ned vikt vid den här boken. Vi bör lära lekmännen, kvinnorna i hemmen, barnen och andra, utmed deras kapacitet, den här boken. Våra lärda (rahimahumullâh) lade ned vikt vid Thalâthat-ul-Usûl och lärde ut den och studerade den. De brukade förpliktiga flera människor att lära sig den och memorera den efter varje Fadjr-bön. Det är ett exempel på en maximal välvilja mot Allâhs troende slavar. Den största gåvan de troende kan få är gåvan som räddar dem från de två änglarnas frågor i graven. Om de svarar rätt lever de lyckligt därefter. Om de svarar fel lever de under hot, olycka och straff – och skydd sökes hos Allâh.