Testamenterar vallfärd och guld

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/761-762)

1023 – Jag frågade min fader om en man som testamenterade att det vallfärdas å hans vägnar för tjugo guldmynt samtidigt som han också testamenterade bort sex guldmynt till sina släktingar. Mannen har aldrig vallfärdat. Vad gäller här? Han svarade:

Först ska det vallfärdas å hans vägnar, ty det är en plikt. al-Hasan och Tâwûs sade att vallfärden ska genomföras med hans egendom. Jag delar samma uppfattning. Därefter tittar man vad som är över och betalar de sex guldmynten av den återstående tredjedelen.”