Testamenterar att bli begravd bredvid en viss person

Fråga: Vissa människor testamenterar att bli begravda med sina lärare eller fromma farföräldrar. Vad är domen för handlingen och skall testamentet verkställas?

Svar: Det är inte obligatoriskt. Han skall begravas med muslimerna. Om han avser att transporteras från det otrogna landet till det muslimska landet för att begravas i det, så är det okej. Det är ett bra syfte. Men det finns muslimska begravningsplatser i de otrogna länderna. I princip begravs man där man dör. Men om det är hans önskan och transporten inte är svår, så får han transporteras.