Testamenterar att begravas i Makkah

Fråga: Vissa testamenterar att begravningsbönen bes för dem i Makkah eller Madînah eller att de begravs i någon av dem. Vad är domen för testamentet och är det obligatoriskt att verkställa det?

Svar: Det är inte obligatoriskt att verkställa det. Däremot är det harmlöst att verkställa det om möjligt. Det är tillåtet om möjligt men inte obligatoriskt.