Testamenterar att begravas bredvid sin dotter

Fråga: En muslimsk kvinna i Frankrike har testamenterat att bli begravd bredvid sin dotter på en begravningsplats som inte är ämnad för muslimer…

Svar: Det är inte tillåtet. Det är ett förbjudet testamente. Det är inte tillåtet att uppfylla det. Hon skall begravas med muslimerna.