Testamenterad mark till ena dottern

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1173-1174)

1615 – Jag frågade min fader om en sjuk man som har två döttrar, en broder och en maka varefter han låter dem vittna att hans mark ska erhållas av den ena dottern. Vittnena reagerar över att han inte låter den andra dottern erhålla något varpå han säger att han redan har gett henne vad som motsvarar markens värde. Vittnena saknar ju kunskap om den saken. När den andra dottern blir frågad om detta dementerar hon uppgifterna och säger att hon inte har fått något och att hon inte tänker förlåta honom för det. Min fader sade:

Det är inte tillåtet att testamentera något till arvingar. Allt han ger bort till sina arvingar under sin sjukdom ska betraktas som testamente. Om han var frisk och prioriterade vissa barn framför andra, hade jag befallt honom att ta tillbaka det han har gett bort så att alla får lika mycket. an-Nu´mân bin Bashîr berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om sådan fördelning:

Det är orättvist.”