Testamente till vem?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1182)

1631 – Jag frågade min fader vem han tycker man ska testamentera till. Han svarade:

Först och främst till anhöriga. Om han saknar anhöriga ska han testamentera till grannar. Om något blir över ska han fördela det för frigörelse slavar, friköpning av fångar, vallfärd och välgörenhet till Utvandrarnas och Hjälparnas ättlingar som bor i Makkah och Madînah. Visserligen kan de även bo mer avlägset, men jag anser att det är mer belönande att ge till dessa.”