Testamente till otrogna släktingar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1172)

1614 – Jag frågade min fader om en man som testamenterar till sin judiske eller kristne släkting. Han svarade:

Det är harmlöst.”

Jag frågade min fader om släktingen är zoroastrier. Han svarade:

Det är harmlöst. Safiyyah testamenterade till sin judiske släkting.”