Testa din kärlek till Allâh

Kärleken till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är kärleken som upplyser ansiktet, öppnar bröstet och upplivar hjärtat. Detsamma gäller kärleken till Allâhs tal; det bevisar kärleken till Allâh. Om du vill veta hur mycket du och andra älskar Allâh så skall du titta efter hur mycket kärlek du har till Qur’ânen i ditt hjärta och i fall du tycker mer om att lyssna till Qur’ânen än vad du tycker om att lyssna på sångare. Den som älskar någon älskar att lyssna på honom och hans tal mer än något annat. Det sägs:

Varför har du lämnat min bok

om du påstår att du älskar mig?

Har du inte tänkt på sötman

i mitt tilltal?

´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om våra hjärtan hade varit rena skulle vi inte fått nog av Allâhs tal.”

Hur kan man få nog av sin älskades tal när det är det självaste målet?