Terroristernas svek mot profeten

Publicerad: 2012-03-03
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/Mowalat–1426-3-15_0.mp3
Datum: 1426-03-15/2005-04-24
https://www.youtube.com/watch?v=oMMCpTta9VM

 

Fråga: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Kör ut hedningarna från den arabiska halvön.”?

Vad har den för samband med kärlek och hat för Allâhs skull? Vilka är den arabiska halvöns gränser?

Svar: Detta har skrivits och klargjorts. Att de skall köras ut är inte allas uppgift. Det är makthavaren som förfogar över det.

För det andra betyder det att de inte skall få bosätta sig och ha äganderätt i muslimska länder och bygga kyrkor. Det betyder inte att deras affärsmän, experter och delegater som för dialoger med muslimerna skall få komma. Detsamma gäller människor som är intresserade av islam:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

Det betyder alltså att de inte skall få bosätta sig permanent som i sina hemländer. Tillfälliga vistelser hamnar som sagt inte under denna betydelse. Men dessa människor är okunniga.

Därtill sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de skall köras ut och inte att de skall dödas. Dessa människor dödar dem. Detta är ett svek mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förbjöd att man dödar de otrogna som man har avtal med och de otrogna som har blivit lovade säkerhet. Dessa människor dödar dem. De gör alltså något som skiljer sig helt från det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Dessa människor trotsar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dessa skiljer sig nämligen från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1 9:6