Terroristernas försvarare är förbannade

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en innovatör.”1

Gäller detta den som hyser innovatörer och försvarar dem?

Svar: Tvivelsutan. En innovatör är han som innoverar obehöriga saker i religionen. Detsamma gäller personen som innoverar inom säkerhetsfrågorna och vållar dem skada.

1Muslim (1978).